โฆษณา

สถานที่สำคัญในทวีปอเมริกาใต้

สถานที่สำคัญของทวีปอเมริกาใต้

            ทวีปอเมริกาใต้ เป็นทวีปที่มีพื้นที่กว้างใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก สถานที่สำคัญจึงมีมากมายและหลากหลาย ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยการเกิดที่แตกต่างกัน เช่น สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น

สถานที่สำคัญทางวัฒนธรรม

                 มาชูปิกชู ประเทศเปรู  (Machu Picchu) หรือนิยมเรียกว่า  เมืองสาบสูญแห่งอินคา เป็นซากอารยธรรมโบราณของชาวอินคา ตั้งอยู่บนเทือกเขาสูงในประเทศเปรู ที่ความสูงประมาณ 2,350 เมตร มาชูปิกชูเป็นหลักฐานที่สำคัญของจักรวรรดิอินคา ในปี พ.ศ. 2526 องค์กรยูเนสโกได้กำหนดมาชูปิกชูให้เป็นมรดกโลก โดยทำให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนนิยมไปศึกษาประวัติศาสตร์ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 มาชูปิกชูได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่

02machu-picchu-5

                 ลิมา เมืองหลวงมรดกโลกแห่งเปรู    เมืองลิมา ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2078 โดย ฟรันซิสโก ปีซาร์โร ผู้พิชิตชาวสเปน โดยให้ชื่อว่านครแห่งเหล่ากษัตริย์ ศูนย์กลางประวัติศาสตร์เมืองลิมา ประกอบไปด้วยเหล่าอาคาร รวมไปถึงสิ่งก่อสร้างที่มีความสำคัญๆหลายแห่ง เช่น วิหารลิมา เขตจัตุรัสเก่าแก่พลาซ่า ซาน มาติน ปัจจุบันเมืองลิมาได้กลายเป็นเมืองและเขตนครหลวงสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปอเมริกาใต้

38_201111031521181.

                รูปปั้นพระเยซูคริสต์ ประเทศบราซิล    รูปปั้นพระเยซูคริสต์ ตั้งอยู่บนยอดเขากอร์โกวาดู ในนครรีโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล  ได้รับการลงคะแนนเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ และถือเป็นสัญญาลักษณ์ของนครรีโอเดจาเนโร และที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวคริสต์ในประเทศ บราซิลทั้งหมด ทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของเมือง

15.15

                เกาะอีสเตอร์ ประเทศชิลี    เกาะอีสเตอร์ หรือตามภาษาท้องถิ่นเรียกว่า  เกาะราปานุย (Rapa Nui)  ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกอยู่ในการปกครองของประเทศชิลี โดยเกาะนี้มีลักษณะโดดเด่นที่สำคัญอย่างรูปปั้นหิน โมอาย (Moai) ซึ่งทำจากหินและกากแร่ภูเขาไฟหรือหินบะซอลต์ ที่ปัจจุบันก็ยังไม่มีใครทราบว่าที่มาของการสร้างประติมากรรมหินพวกนี้

images (1)

สถานที่สำคัญทางธรรมชาติ

               ป่าอเมซอน    ป่าอเมซอนกินเนื้อที่กว้างถึง 2 ใน 5 ของทวีปอเมริกาใต้ ครอบคลุมพื้นที่ครึ่งหนึ่งของบราซิล ที่เหลือนั้นแผ่เข้าไปในอีก 8 ประเทศใกล้เคียง คิดเป็นเนื้อที่ป่าได้ราว 2.5 ล้านตารางไมล์ (ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ขนานกับเส้นศูนย์สูตร โดยสิ่งที่แบ่งป่าออกเป็นตอนเหนือกับตอนใต้ก็คือแม่นํ้าอเมซอน ซึ่งมีต้นนํ้าอยู่ที่เทือกเขา แอนดีส (Andes) ของเปรู แล้วไหลจากตะวันตกไปตะวันออก เป็นระยะทางถึง ๖,๔๐๐ กิโลเมตร ลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติก  ป่าอเมซอนเป็น 1 ใน 7  สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก

5611

               น้ำตกอีกวาซู    แปลว่า “สายน้ำอันยิ่งใหญ่” เป็นคำมาจากภาษากวารานี ของชาวอินเดียนแดงเผ่าดั้งเดิม ตั้งอยู่บริเวณรอยต่อพรมแดนระหว่างบราซิลกับอาร์เจนตินา เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาใต้ อยู่ในประเทศบราซิล และอาร์เจนตินา เป็นเขตอุทยานแห่งชาติของทั้งสองประเทศ เพื่อคุ้มครองรักษาสัตว์ป่าเขตร้อน ที่มีอยู่อย่างชุกชุม

512x384x1argentina-iguazu-iguazu-falls-tour-boat-and-the-falls-full.jpg.pagespeed.ic.Wd9CzxA8nt

               อุทยานแห่งชาติตอร์เรส เดล ไปย์เน ประเทศชิลี   เป็นอุทยานแห่งชาติที่ครอบคลุมพื้นที่ภูเขา ธารน้ำแข็ง ทะเลสาบ แม่น้ำ รวมไปถึงพื้นที่ป่าอันอุดมสมบูรณ์ของชิเลียน ปาตาโกเนีย (Chilean Patagonia) โดยมีเทือกเขากอร์ดิเยร่า (Cordillera del Paine) เป็นศูนย์กลางของอุทยาน

อุทยานแห่งชาติตอร์เรส เดล ไปย์เน

                 เทือกเขาแอนดีส  เป็นเทือกเขาที่วางตัวขนานกับด้านตะวันตกของทวีปอเมริกาใต้ เป็นเทือกเขาที่ยาวที่สุดในโลก พาดผ่าน 6 ประเทศตั้งแต่ โคลัมเบีย เอกวาดอร์ เปรู โบลิเวีย อาร์เจนตินา และ ชิลี เทือกเขาเกิดจากแนวรอยปะทะกันของแผ่นเปลือกโลก 2 แผ่นปะทะกันเป็นเวลานานหลายล้านปี

เทือกเขาแอนดีส3

การคมนาคม

การคมนาคมในทวีปอเมริกาใต้

Avenida 9 De Julio & Obelisk, Buenos Aires, Argentina

1.การคมนาคมทางบก ได้แก่

          ทางรถยนต์ ถนนสายหลักในทวีปอเมริกาใต้ คือ ทางหลวงสายแพนอเมริกา [Pan-American Highway] เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อตั้งแต่มลรัฐอะแลสกาประเทศสหรัฐอเมริกา ลงมาถึงเมืองซันติโกทางภาคใต้ของประเทศชิลี โดยมีเส้นทางตัดเชื่อมไปยังเมืองหลวงและเมืองใหญ่ของประเทศต่างๆ ในทวีปอเมริกาใต้มากกว่า 17 เมือง

         ทางรถไฟ ทางรถไฟในทวีปอเมริกาใต้ส่วนใหญ่มีระยะทางสั้นๆ เชื่อมเมืองใหญ่ๆหรือเมืองท่าระหว่างชายฝั่งกับที่ราบภาคใต้ ประเทศที่มีการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งทางรถไฟเจริญก้าวหน้าในทวีปอเมริกาใต้ ได้แก่ ประเทศบราซิลและอาร์เจนตินา เมืองศูนย์กลางทางรถไฟในทวีปอเมริกาใต้ ได้แก่ รีโอเดจาเนโร และเซาเปาลู  ประเทศบราซิล เมืองมอนเตวิเดโอ ประเทศอาร์เจนตินา

1251040247

2.การคมนาคมทางน้ำ ได้แก่

         แม่น้ำ ลำคลอง เป็นเส้นทางที่ใช้ในการคมนาคมขนส่งทางน้ำภายในทวีปอเมริกาใต้ ได้แก่ แม่น้ำปารานา ซึ่งไหลผ่านแหล่งเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ที่สำคัญของทวีปอเมริกาใต้ กับทั้งมีปริมาณน้ำที่สามารถเดินเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ได้

        ทะเล มหาสมุทร ทวีปอเมริกาใต้สามารถเดินเรือสมุทรเพื่อการขนส่งสินค้ากับทวีปอเมริกาเหนือและยุโรปได้สะดวก ซึ่งมีเมืองท่าเรือใหญ่ๆด้านชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกหลายเมือง เช่น เมืองเบเลง เรซีเฟ

        ด้านชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกในทวีปอเมริกาใต้มีท่าเรือใหญ่ๆหลายเมือง เช่น เมืองคายาโอ ประเทศเปรู เมืองวัลปาไรไซ ประเทศชิลี

airport-6073073

3.การคมนาคมทางอากาศ

       ทวีปอเมริกาใต้มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าทึบ ภูเขาสูงและทะเลทราย ประกอบกับแหล่งที่มีประชากรหนาแน่นอยู่ห่างไกลกัน การคมนาคมขนส่งทางอากาศจึงมีความสำคัญกับทวีปนี้มาก ทุกประเทศในอเมริกาใต้จึงพยายามพัฒนาการคมนาคมทางอากาศให้ทั่วถึง แต่เป็นวิธีการที่ต้องลงทุนสูง ประเทศบราซิลและอาเจนตินาซึ่งมีภาวะเศรษฐกิจค่อนข้างดี จึงมีการคมนาคมขนส่งทางอาการมาก และมีท่าอากาศยานภายในและภายนอกประเทศที่ทันสมัยอยู่หลายแห่ง ส่วนประเทศอื่นๆมีการใช้เครื่องบินน้อยกว่า แต่การคมนาคมทางอากาศก็ยังมีความสำคัญอยู่ ดังนั้นเมืองหลวงของทุกประเทศในทวีปอเมริกาใต้จึงเป็นเมืองศุนย์กลางคมนาคมขนส่งทางอากาศด้วย

การค้าในทวีปอเมริกาใต้

               การค้าขายในทวีปอเมริกาใต้

22_3_53_2

               การค้าขาย การค้าในทวีปอเมริกาใต้ส่วนใหญ่เป็นการค้าระหว่างประเทศภายในทวีป ซึ่งปัจจุบันได้ขยายไปสู่ประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวันตกมากขึ้น ลักษณะการค้าที่สำคัญมีดังนี้

               สินค้าออก ได้แก่

                       –บราซิล ส่งออกกาแฟ น้ำตาลทราย ยาสูบ กล้วย ผลไม้ตระกูลส้ม

                       –อาร์เจนตินา ส่งออกเนื้อสัตว์ ขนแกะ ฝ้าย ข้าวโพด ข้าวสาลี

                       เปรู ส่งออกมันฝรั่ง สัตว์น้ำ

               สินค้าเข้า ได้แก่ เครื่องจักรกลสำหรับการเกษตร เคมีภัณฑ์ เยื่อกระดาษ รถยนต์ เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องใช้ไฟฟ้า ประเทศคู่ค้าที่สำคัญของทวีปอเมริกาใต้ ไดแก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ประชาคมยุโรป ญี่ปุ่น ประเทศในทวีปแอฟริกาตะวันตก

อุตสาหกรรม

           อุตสาหกรรมในทวีปอเมริกาใต้

15-halal-pattani

            อุตสาหกรรม  ทวีปอเมริกาใต้มีความล้าหลังทางด้านอุตสาหกรรมมากกว่าทวีปอเมริกาเหนือ อุตสาหกรรมที่มีในทวีปอเมริกาใต้ ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมเบาและเป็นการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ประเทศที่มีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ได้แก่ ประเทศอาร์เจนตินาและประเทศบราซิล แหล่งอุตสาหกรรมของทวีปอเมริกาใต้มักอยู่ในเขตเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่ เช่น เซาเปาลู รีโอเดจาเนโร บัวโนสไอเรส เป็นต้น

            ในทวีปอเมริกาใต้โรงงงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่ใช้เงินทุนสูง เทคโนโลยีชั้นสูงจะเป็นการลงทุนร่วมกัน ระหว่างประเทศในทวีปอเมริกาใต้ และนักลงทุนชาติต่างๆ เช่นชาวอเมริกัน และชาวญี่ปุ่น เป็นต้น   ประเทศที่มีความสำคัญด้านอุตสาหกรรมของทวีปอเมริกาใต้ ได้แก่ บราซิล เวเนซุเอลา และอาร์เจนตินา

           โรงงานอุตสาหกรรมในทวีปอเมริกาใต้ส่วนใหญ่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อม และอุตสาหกรรมในครัวเรือน จัดอยู่ในขั้นกำลังพัฒนา อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น

             -อาหาร ประเภทเนื้อวัว เนื้อแกะสำเร็จรูป ในอาร์เจนตินา บราซิล ชิลี

             -สัตว์น้ำแช่แข็ง และปลากระป๋อง ในเปรู อาร์เจนตินา

             -น้ำตาลทราย ในโคลัมเบีย บราซิล

             -สกัดน้ำมันปาล์ม ในโคลัมเบีย เอกวาดอร์

             -สกัดน้ำมันถั่วเหลือง ในบราซิล อาร์เจนตินา

             -ทอผ้าฝ้าย ในบราซิล อาร์เจนตินา เปรู ชิลี

             -ยางพารา ใน บราซิล

การทำเหมืองแร่

การทำเหมืองแร่ในทวีปอเมริกาใต้

Chile-mine

             การทำเหมืองแร่ ทวีปอเมริกาใต้มีแร่ธาตุที่สำคัญอยู่หลายชนิด ที่สำคัญมีดังนี้

             ทองแดง ทวีปอเมริกาใต้มีแร่ทองแดงสำรองประมาณ ๑ ใน ๔ ของโลก โดยเฉพาะประเทศชิลีผลิตทองแดงได้เป็นอันดับ ๑ ของโลก แหล่งผลิตที่สำคัญอยู่ที่แคว้นชูคีคามาตา และยังมีการผลิตแร่ทองแดงในประเทศเปรู โบลิเวีย และบราซิลอีกด้วย

            เหล็ก ทวีปอเมริกาใต้มีปริมาณแร่เหล็กสำรอง ๑ ใน ๕ ของโลก ประเทศที่ผลิตแร่เหล็กได้มาก คือ ประเทศบราซิล ผลิตได้มากที่สุดในโลก นอกจากนี้ยังมีการผลิตเหล็กที่ประเทศเวเนซุเอลา โบลิเวีย และชิลีอีกด้วย

             ดีบุก ประเทศโบลิเวียผลิตดีบุกได้มากเป็นอันดับ ๒ ของโลกรองจากประเทศมาเลเซีย แหล่งผลิตแร่ดีบุกที่สำคัญอยู่ในแถบที่ราบสูงแอลติพลาโน

            ทองคำ  มีแหล่งผลิตที่สำคัญอยู่ในประเทศบราซิล และผลิตได้เล็กน้อยในเกือบทุกประเทศ

            ปิโตรเลียม ประเทศเวเนซุเอลาเป็นแหล่งผลิตและสำรองปิโตรเลียมเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก แหล่งผลิตน้ำมันดิบและแก๊สธรรมชาติของประเทศเวเนซุเอลา ได้แก่  พื้นที่รอบ ๆ               ทะเลสาบมาราไกโบ ส่วนประเทศอื่นที่มีการผลิตปิโตรเลียมซึ่งมีปริมาณน้อย ได้แก่ ประเทศบราซิล เอกวาดอร์ และโบลิเวีย

การทำป่าไม้

             การทำป่าไม้  ป่าเซลวาส (Selvas) เป็นป่าที่อยู่ในเขตอากาศร้อนชื้น ลำต้นสูงใหญ่ ปกคลุมพื้นที่หนาแน่นในบริเวณลุ่มน้ำแอมะซอน เป็นแหล่งป่าไม้เนื้อแข้งที่มีความอุดมสมบูรณ์และกว้างขวางมากกว่าป่าไม้ในทวีปใด  ๆ แต่ปัจจุบันมีการทำลายไปมากเพื่อใช้พื้นที่ทำไร่เลื่อนลอย และการตัดถนนผ่านพื้นที่ป่า แต่มีการนำมาใช้ทางเศรษฐกิจน้อย ทั้งนี้เนื่องจากการคมนาคมขนส่งไม่สะดวก

             นอกจากเนื้อไม้แล้ว ป่าไม้ในทวีปอเมริกาใต้ยังมีผลผลิตจากป่าอีกหลายชนิด เช่น ควินิน ซึ่งเคยนิยมใช้ทำยาป้องกันโรคมาลาเรีย ได้จากต้นชิงโคนา ยูคาลิปตอล  จากต้นยูคาลิปตัส นำมาใช้เป็นส่วนผสมของยาแก้ไอ ยางพารา เป็นพืชพื้นเมืองแถบลุ่มน้ำแอมะซอนของทวีปอเมริกาใต้ แต่ปัจจุบันมีการนำมาปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจในประเทศไทย อินโดนีเซียและมาเลเซีย  ยางไม้ ใช้ทำหมากฝรั่ง ยางบาลาตา ใช้หุ้มสายเคเบิลใต้น้ำและหุ้มลูกกอล์ฟ ฝาด ใช้ฟอกหนัง และบราซิลนัต ใช้เป็นอาหาร เป็นต้น ประเทศที่ผลิตไม้และผลผลิตจากไม้ที่สำคัญในทวีปอเมริกาใต้ ได้แก่ บราซิล โคลอมเบีย และเปรู

การเลี้ยงสัตว์

                 การเลี้ยงสัตว์ในทวีปอเมริกาใต้

1241758_5875783

              การเลี้ยงสัตว์  อเมริกาใต้เป็นทวีปที่มีทุ่งหญ้าอุดมสมบูรณ์ซึ่งเหมาะแก่การเลี้ยงโคเนื้อและแกะอยู่หลายแห่ง เช่น ทุ่งหญ้ายาโนส ทุ่งแคมโปส และทุ่งกรันซาโก ส่วนทุ่งหญ้าปามปัสในเขตประเทศอาร์เจนตินา อุรุกวัย และตอนใต้ของบราซิล นอกจากเหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์ทั้งสองชนิดนี้แล้ว ยังสามารถปลูกข้าวสาลีได้ดีด้วย การเลี้ยงสัตว์ที่สำคัญในทวีปอเมริกาใต้ มีดังนี้

beefmaster

โคเนื้อ ทวีปอเมริกาใต้นับเป็นแหล่งเลี้ยงโคเนื้อชั้นนำของโลกทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ประเทศที่มีการเลี้ยงโคเนื้อมาก ได้แก่ อาร์เจนตินา อุรุกวัย ปารากวัย บราซิล และโคลอมเบีย ประเทศที่ส่งโคเนื้อออกจำหน่ายมากที่สุดของทวีป คือ อาร์เจนตินา

124_1

แกะ มีการเลี้ยงแกะกันทุกประเทศ เลี้ยงมากบริเวณเขตอากาศกึ่งแห้งแล้งแต่ประเทศที่เลี้ยงแกะเพื่อการค้ามากของภูมิภาคนี้ คือ  ประเทศอาร์เจนตินาและอุรุกวัย

y1p_Oj0Z24GeUQkCTCNkHvO8E67w9bZSNK_XFCvMAv5N5X0hNwHd7r89q1ufv4xNw4zq-9b_up1NA0

สุกร มีการเลี้ยงสุกรกันทุกประเทศ แต่ประเทศที่มีการเลี้ยงสุกรจำนวนมาก ได้แก่ ประเทศเปรูและบราซิล

การเพาะปลูก

การเพาะปลูกในทวีปอเมริกาใต้

               การเพาะปลูก  ประชากรในทวีปอเมริกาใต้ส่วนใหญ่เพาะปลูกพืชผลไว้เพื่อเลี้ยงตนเองหรือเพื่อจำหน่ายในท้องถิ่น ทั้งนี้เพราะมีพื้นที่ปลูกอันจำกัด และที่ดินส่วนใหญ่เป็นของนายทุนที่ร่ำรวย     แต่ปัจจุบันมีการเพาะปลูกพืชเพื่อการค้ามากขึ้น ที่สำคัญมีดังนี้

               กาแฟ  ทวีปอเมริกาใต้ผลิตกาแฟได้มากที่สุดในโลก แหล่งผลิตที่สำคัญ ได้แก่ บราซิล ซึ่งเป็นผู้ส่งออกกาแฟออกสู่ตลาดประมาณร้อยละ 50 ของโลก นอกจากนี้ยังมีประเทศโคลอมเบียและเอกวาดอร์

              โกโก้ เป็นพืชพื้นเมืองในเขตร้อนชื้นของทวีปอเมริกาใต้ ใช้เม็ดทำช็อคโกแลต   ขนมหวาน และเครื่องดื่ม ผลิตมากในประเทศบราซิลและเอกวาดอร์

              กล้วย และอ้อย ปลูกกันทั่วไปในเขตภูมิอากาศร้อนชื้น ประเทศที่มีการปลูกกล้วยเพื่อการค้าในทวีปอเมริกาใต้ ได้แก่ ประเทศโคลอมเบียและเอกวาดอร์ ประเทศที่ปลูกอ้อยเพื่อการค้า ได้แก่ ประเทศเปรู กายอานา และ ซูรินาเม

              ข้าวสาลี เป็นผลผลิตทางการเพาะปลูกที่สามารถส่งเป็นสินค้าออกที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งประเทศที่ผลิตได้มาก ได้แก่ ประเทศอาร์เจนตินา บราซิล และชิลี

               ข้าวโพด ปลูกมากที่ประเทศบราซิล และเป็นสินค้าออกสินค้าออกสำคัญรองลงมา ได้แก่ ประเทศอาร์เจนตินา เวเนซุเอลา เปรู และโคลอมเบีย

              ฝ้าย ปลูกมากในประเทศบราซิลและอาร์เจนตินา

               ข้าวโพด ปลูกมากในเขตอากาศอบอุ่น ประเทศบราซิล อาร์เจนตินา

               ข้าวสาลี  ปลูกมากบริเวณทุ่งหญ้าปามปาส ประเทศอาร์เจนตินา

               ยางพารา  ปลูกมากในบราซิล อุรุกวัย

1226708588_2261

 

กาแฟเป็นพื้นที่ปลูกมากในอเมริกาใต้

การเมืองการปกครองของทวีปอเมริกาใต้

ลักษณะการเมืองการปกครองของทวีปอเมริกาใต้

Huge-upcoming-protest

         1.ความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างประเทศของทวีปอเมริกาใต้มีความสัมพันธ์ที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  เนื่องจากมีรากฐานทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่คล้ายคลึงกัน เมื่อเกิดปัญหาระหว่างประเทศ  ก็จะผนึกกำลังร่วมมือกัน โดยได้ทำเป็นสนธิสัญญาป้องกันร่วมกัน เช่น สัญญาริโอ (Rio – Pact) เป็นต้น

        2.รูปแบบการปกครองได้รับอิทธิพลจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวันตก คือ การปกครองระบอบประชาธิปไตย หลังจากได้รับเอกราชแล้วทุกป  ระเทศในทวีปอเมริกาใต้ ต่างก็มีการปกครองแบบสาธารณรัฐ โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข

        3.เกิดการปฏิวัติโดยทหารบ่อยครั้ง จนทำให้มีลักษณะการปกครองเป็นแบบเผด็จการทหาร หรือไม่ก็ประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้ง ในอดีตเคยเป็นทหารมาก่อน

       4.สหรัฐอเมริกามีบทบาทอย่างมากในทวีปอเมริกาใต้ สังเกตได้จากการที่สหรัฐฯให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆกับประเทศในทวีปอเมริกาใต้ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การเมือง หรือด้านสังคม เช่น ช่วยโคลัมเบียในด้านปราบปรามยาเสพติด   ช่วยเหลือรัฐบาลพลเรือนในเปรูและอาร์เจนตินา เป็นต้น

รูปแบบการปกครอง

     การปกครองในทวีปอเมริกาใต้ส่วนใหญ่เป็นแบบรัฐบาลเดี่ยว ส่วนประเทศที่มีการปกครองแบบรัฐรวม  แบ่งเขตการปกครองเป็นรัฐต่าง ๆ ได้แก่

     –  ประเทศบราซิล  มีรัฐทั้งหมด  23   รัฐ

     –  ประเทศเวเนซุเอลา  มีรัฐทั้งหมด  20  รัฐ

      ทุกประเทศในทวีปอเมริกาใต้  มีการปกครองเป็นสาธารณรัฐ  โดยมีประธานาธิบดี  เป็นประมุขของประเทศ  เดิมประเทศบราซิลมีจักรพรรดิเป็นประมุข  แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2432 จึงใช้ระบบประธานาธิบดี ประเทศที่มีกษัตริย์เป็นประมุขของประเทศ ได้แก่ ประเทศกายอานา ที่ได้รับเอกราชจากอังกฤษเมื่อ พ.ศ. 2513 แต่ยังคงเป็นประเทศสมาชิกเครือจักรภพอังกฤษอยู่ มีประธานาธิบดีเป็นหัวหน้ารัฐบาล และมีข้าหลวงใหญ่ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระราชินีแห่งอังกฤษเป็นประมุขของประเทศ

ความสัมพันธ์ระหว่างทวีปอเมริกาใต้กับประเทศไทย

      ทวีปอเมริกาใต้แม้จะอยู่ห่างไกลจากประเทศไทย และการคมนาคมขนส่งค่อนข้างลำบาก แต่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศในทวีปอเมริกาใต้ต่างเป็นมิตรที่ดีต่อกัน

     1. ความสัมพันธ์ทางด้านการเมือง

         ความสัมพันธ์ทางการเมืองกับทวีปอเมริกาใต้ส่วนใหญ่เป็นความสัมพันธ์ทางด้านการทูตประเทศไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางด้านการทูตกับประเทศอาร์เจนตินาเป็นประเทศแรกในทวีปแอฟริกาใต้ และต่อมาได้เปิดความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศบราซิล โบลิเวีย ชิลี โคลอมเบีย  เอกวาดอร์  ปารากวัย เปรู และเวเนซุเอลา

     2. ความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ

เนื่องจากประเทศในทวีปอเมริกาใต้ส่วนใหญ่เป็นประเทศเกษตรกรรม และผลผลิตทางการเกษตรส่วนใหญ่ก็คล้ายคลึงกับประเทศไทย ทำให้ในแต่ละปีปริมาณสินค้าออกและสินค้าเข้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศในทวีปอเมริกาใต้จึงมีไม่มากนัก สินค้าที่ประเทศไทยนำเข้า ได้แก่ กาแฟ โกโก้ สินแร่ จากประเทศบราซิล เวเนซุเอลา และอาร์เจนตินา และสินค้าที่ประเทศไทยส่งออก ได้แก่ เสื้อผ้าสำเร็จ อัญมณี     ผ้าไหม และสินค้าอื่น ๆ

     3. ความสัมพันธ์ทางด้านสังคม

       ความสัมพันธ์ทางด้านสังคมระหว่างประเทศทวีปอเมริกาใต้กับประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นความร่วมมือในด้านการค้นคว้าวิจัย และการกีฬา เช่น ประเทศไทยกับบราซิลได้ร่วมกันวิจัยเกี่ยวกับพืชเมืองร้อน ด้านการกีฬา ประเทศบราซิลซึ่งมีชื่อเสียงด้านกีฬาฟุตบอล ก็เคยส่งผู้ฝึกสอนมาฝึกสอนนักกีฬาฟุตบอลในประเทศไทย