ลักษณะภูมิประเทศทวีปอเมริกาใต้

4561-09

               ซึ่งลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาใต้สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ เขตใหญ่ๆดังนี้

                1. เขตเทือกเขาและที่ราบสูงภาคตะวันตก   ทางด้านตะวันตกของทวีปอเมริกาใต้ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกับมหาสมุทรแปซิฟิก มีเทือกเขาแอนดีสทอดตัวเป็นแนวยาวขนานกับชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกจากเหนือสุดลงมาใต้สุด ตั้งแต่ประเทศปานามาถึงเกาะเตียร์ราเดลฟวยโก แนวเทือกเขานี้มีความยาวประมาณ 7,200 กิโลเมตร นับเป็นเทือกเขาที่ยาวที่สุดในโลก และเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำโอริโนโคและแม่น้ำแอมะซอน ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญในทวีปอเมริกาใต้ ที่มียอดเขาสูงที่สุด ชื่อ อะคองคากัว สูงประมาณ 6,960 เมตร ในประเทศอาร์เจนตินา นับเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้

               เขตเทือกเขาสูงทางด้านตะวันตกเป็นแนวเทือกเขาหินใหม่ที่มีภูเขาไฟที่ทรงพลังอยู่หลายลูกและมีที่ราบสูงและแอ่งระหว่างภูเขาอยู่หลายลูก เช่น ที่ราบสูงแอลติพลาโน ในเขตประเทศโบลิเวีย ชีลีและเปรู เป็นที่ราบสูงที่มีเนื้อที่กว้างขวางอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลเป็นที่ 2 รองจากที่ราบสูงทิเบตมีความสูงประมาณ 3,600-4,000 เมตร และมีทะเลสาบติติกากาอยู่ในเขตที่ราบสูงนี้ ที่ราบสูงกีโต ในประเทศเอกวาดอร์ที่ราบสูงระหว่างภูเขาในทวีปอเมริกาใต้เป็นบริเวณที่มีประชากรเข้าไปตั้งถิ่นฐานอาศัยหนาแน่น เพราะมีภูมิอากาศอบอุ่นสบาย

                2. เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำ มีที่ราบลุ่มแม่น้ำสำคัญ 3 แห่ง ดังนี้

                 ที่ราบลุ่มแม่น้ำโอริโค เป็นลุ่มน้ำทางเหนือของทวีปอเมริกาใต้ ในเขตประเทศโคลอมเบียและเวเนซุเอลา พื้นที่ในเขตลุ่มน้ำนี้เป็นแหล่งเลี้ยงสัตว์ที่สำคัญแห่งหนึ่งในทวีปอเมริกาใต้  แม่น้ำที่อยู่ไม่ห่างจากแม่น้ำแอมะซอลนัก  และไหลส่งสู่ทะเลแคริบเบียนทางตอนเหนือ

                 ที่ราบลุ่มแม่น้ำแอมะซอน เป็นที่ราบลุ่มน้ำที่ใหญ่และมีปริมาณน้ำมากที่สุดของโลก มีพื้นที่ลุ่มน้ำประมาณ 7 ล้านตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ในเขตประเทศบราซิล พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบที่มีฝนตกชุก เป็นลุ่มน้ำที่กว้างใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นแม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในทวีปอเมริกา

                ที่ราบลุ่มแม่น้ำปารานา – ปารากวัย – อุรุกวัย อยู่ทางใต้ของที่ราบลุ่มน้ำแอมะซอน ในเขต 3 ประเทศ คือ ปารากวัย  อุรุกวัยและอาร์เจนตินา บริเวณที่แม่น้ำทั้ง 3 ไหลมาบรรจบกัน มีลักษณะเป็นอ่าวใหญ่ เรียกว่า รีโอเดอลาพลาตา ( Rio de la Plata ) มีความกว้างประมาณ  200 กิโลเมตร และยาวประมาณ 300 กิโลเมตร

                3. เขตที่ราบสูงภาคตะวันออก  ทางด้านตะวันออกมีที่ราบสูงหลายบริเวณ แต่มีอาณาเขตไม่ต่อเนื่องกัน ที่ราบสูงขนาดใหญ่อยู่ 4 แห่ง เรียงจากเหนือมาใต้ คือ

                ที่ราบสูงกายอานา (เกียนา) ตั้งอยู่ในประเทศเวเนซุเอลาและประเทศกายอานา ระหว่างแม่น้ำแอมะซอน กับแม่น้ำโอริโนโค  มีทุ่งหญ้าเขตร้อนขึ้นอยู่ทั่วไป เรียก   “ทุ่งหญ้ายาโนส”  ซึ่งเป็นเขตทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่   และเป็นแหล่งผลิตกาแฟที่มีชื่อเสียงของโลก

                ที่ราบสูงบราซิล ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของประเทศบราซิล อยู่ระหว่างแม่น้ำแอมะซอล กับแม่น้ำปารานา ปารากวัย อุรุกวัย   พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งหญ้าเมืองร้อน เรียก “ทุ่งหญ้าแคมโปส” เป็นเขตทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และเป็นแหล่งผลิตกาแฟที่มีชื่อเสียงของโลก เช่นเดียวกับที่ราบสูงกายอานา (เกียนา)

               ที่ราบสูงมาตูโกรสซู เป็นที่ราบสูงในประเทศบราซิล อยู่ระหว่างลุ่มน้ำแอมะซอนและลุ่มน้ำปารากวัย เป็นเขตทุ่งหญ้าเขตร้อนซึ่งเป็นแหล่งเลี้ยงสัตว์ที่สำคัญทางทวีปอเมริกาใต้

                ที่ราบสูงปาตาโกเนีย ตั้งอยู่ทางใต้ของประเทศอาร์เจนตินา หรือทางตอนใต้ของทวีป  เป็นเขตอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง เป็นเขตทุ่งหญ้าเลี้ยงแกะพันธุ์ขน

              4. เกาะและหมู่เกาะ   ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปอเมริกาใต้ตั้งแต่ละติจูด 41 องศาใต้ ลงไปจนถึงปลายสุดแหลมฮอร์นมีเกาะและหมู่เกาะจำนวนมาก เรียกว่าเกาะโชโนส เป็นกลุ่มเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ของประเทศชิลีและกลุ่มเกาะเตียร์ราเดลฟวยโก ประกอบด้วยเกาะทุกเกาะที่อยู่ตอนใต้ของช่องแคบมาเจลลัน ครอบคลุมเนื้อที่ทั้งหมด 73,644 ตารางกิโลเมตร  เป็นทั้งเกาะภูเขาไฟ และเกาะชายฝั่งที่เป็นฟีออร์ดซึ่งเกิดจากการกระทำของธารน้ำแข็ง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s