การทำป่าไม้  ป่าเซลวาส (Selvas) เป็นป่าที่อยู่ในเขตอากาศร้อนชื้น ลำต้นสูงใหญ่ ปกคลุมพื้นที่หนาแน่นในบริเวณลุ่มน้ำแอมะซอน เป็นแหล่งป่าไม้เนื้อแข้งที่มีความอุดมสมบูรณ์และกว้างขวางมากกว่าป่าไม้ในทวีปใด  ๆ แต่ปัจจุบันมีการทำลายไปมากเพื่อใช้พื้นที่ทำไร่เลื่อนลอย และการตัดถนนผ่านพื้นที่ป่า แต่มีการนำมาใช้ทางเศรษฐกิจน้อย ทั้งนี้เนื่องจากการคมนาคมขนส่งไม่สะดวก

             นอกจากเนื้อไม้แล้ว ป่าไม้ในทวีปอเมริกาใต้ยังมีผลผลิตจากป่าอีกหลายชนิด เช่น ควินิน ซึ่งเคยนิยมใช้ทำยาป้องกันโรคมาลาเรีย ได้จากต้นชิงโคนา ยูคาลิปตอล  จากต้นยูคาลิปตัส นำมาใช้เป็นส่วนผสมของยาแก้ไอ ยางพารา เป็นพืชพื้นเมืองแถบลุ่มน้ำแอมะซอนของทวีปอเมริกาใต้ แต่ปัจจุบันมีการนำมาปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจในประเทศไทย อินโดนีเซียและมาเลเซีย  ยางไม้ ใช้ทำหมากฝรั่ง ยางบาลาตา ใช้หุ้มสายเคเบิลใต้น้ำและหุ้มลูกกอล์ฟ ฝาด ใช้ฟอกหนัง และบราซิลนัต ใช้เป็นอาหาร เป็นต้น ประเทศที่ผลิตไม้และผลผลิตจากไม้ที่สำคัญในทวีปอเมริกาใต้ ได้แก่ บราซิล โคลอมเบีย และเปรู

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s