การคมนาคมในทวีปอเมริกาใต้

Avenida 9 De Julio & Obelisk, Buenos Aires, Argentina

1.การคมนาคมทางบก ได้แก่

          ทางรถยนต์ ถนนสายหลักในทวีปอเมริกาใต้ คือ ทางหลวงสายแพนอเมริกา [Pan-American Highway] เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อตั้งแต่มลรัฐอะแลสกาประเทศสหรัฐอเมริกา ลงมาถึงเมืองซันติโกทางภาคใต้ของประเทศชิลี โดยมีเส้นทางตัดเชื่อมไปยังเมืองหลวงและเมืองใหญ่ของประเทศต่างๆ ในทวีปอเมริกาใต้มากกว่า 17 เมือง

         ทางรถไฟ ทางรถไฟในทวีปอเมริกาใต้ส่วนใหญ่มีระยะทางสั้นๆ เชื่อมเมืองใหญ่ๆหรือเมืองท่าระหว่างชายฝั่งกับที่ราบภาคใต้ ประเทศที่มีการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งทางรถไฟเจริญก้าวหน้าในทวีปอเมริกาใต้ ได้แก่ ประเทศบราซิลและอาร์เจนตินา เมืองศูนย์กลางทางรถไฟในทวีปอเมริกาใต้ ได้แก่ รีโอเดจาเนโร และเซาเปาลู  ประเทศบราซิล เมืองมอนเตวิเดโอ ประเทศอาร์เจนตินา

1251040247

2.การคมนาคมทางน้ำ ได้แก่

         แม่น้ำ ลำคลอง เป็นเส้นทางที่ใช้ในการคมนาคมขนส่งทางน้ำภายในทวีปอเมริกาใต้ ได้แก่ แม่น้ำปารานา ซึ่งไหลผ่านแหล่งเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ที่สำคัญของทวีปอเมริกาใต้ กับทั้งมีปริมาณน้ำที่สามารถเดินเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ได้

        ทะเล มหาสมุทร ทวีปอเมริกาใต้สามารถเดินเรือสมุทรเพื่อการขนส่งสินค้ากับทวีปอเมริกาเหนือและยุโรปได้สะดวก ซึ่งมีเมืองท่าเรือใหญ่ๆด้านชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกหลายเมือง เช่น เมืองเบเลง เรซีเฟ

        ด้านชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกในทวีปอเมริกาใต้มีท่าเรือใหญ่ๆหลายเมือง เช่น เมืองคายาโอ ประเทศเปรู เมืองวัลปาไรไซ ประเทศชิลี

airport-6073073

3.การคมนาคมทางอากาศ

       ทวีปอเมริกาใต้มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าทึบ ภูเขาสูงและทะเลทราย ประกอบกับแหล่งที่มีประชากรหนาแน่นอยู่ห่างไกลกัน การคมนาคมขนส่งทางอากาศจึงมีความสำคัญกับทวีปนี้มาก ทุกประเทศในอเมริกาใต้จึงพยายามพัฒนาการคมนาคมทางอากาศให้ทั่วถึง แต่เป็นวิธีการที่ต้องลงทุนสูง ประเทศบราซิลและอาเจนตินาซึ่งมีภาวะเศรษฐกิจค่อนข้างดี จึงมีการคมนาคมขนส่งทางอาการมาก และมีท่าอากาศยานภายในและภายนอกประเทศที่ทันสมัยอยู่หลายแห่ง ส่วนประเทศอื่นๆมีการใช้เครื่องบินน้อยกว่า แต่การคมนาคมทางอากาศก็ยังมีความสำคัญอยู่ ดังนั้นเมืองหลวงของทุกประเทศในทวีปอเมริกาใต้จึงเป็นเมืองศุนย์กลางคมนาคมขนส่งทางอากาศด้วย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s